SPONSOR

ØNSKER DU Å GI ET BIDRAG TIL VÅRT ARBEID?

Hjelp oss å hjelpe


For at vi skal kunne gi mest mulig vidrere til de ulike veldedige organisasjonene vi donerer til er vi avhengige av sposorer. Vi jobber selv frivillig og bidrar alle økonomisk med medlemsavgift og salg av loddbøker. Det er korets medlemmer som jobber med å få tak i sponsorerer til våre konserter. 


Vi lager egne loddbøker til julekonsertene og ønsker svært gjerne bidrag i form av loddpremier. Til sommershowet og ellers i løpet av året forsøker vi å få inn rene sponsormidler.


Det varierer noe fra år til år hvilke veldedige organisasjoner som får pengegave fra SWAS. Ved julekonserten har midlene i hovedsak gått til kreftforeningen, mens det til Sommershowet har blitt donert store summer til både Redningsskøyta og Røde Kors Dykkerne.


Gi ditt bidrag på vipps


Ønsker du å gi bidrag til vårt arbeid?

Du kan når som helst gi et bidrag. 


SWAS har eget vipps nr.


Vi er evig takknemlig for alle bidrag vi får!

- store som små.